Бурі і зливи.

Бурі і зливи.

Львів.

Вчера між 3. і 4. год. попол. лютила ся буря над містом. Злива з громами тривала пів години, а наслідки були страшні. Всі низше по­ложені улиці були залиті водою. Трамваєва ко­мунїкация устала. На Городецькій улица вода сягала пів метра, з каналу викидала вода потоп­лених псів і котів. На Пїдзелізничій улици грім ранив одну жінку. В сутеринових мешканях в се­редмістю вода заподіяла великі шкоди. В крає­вім виділі сутерини залиті водою. При ул. Бра­єрівській ч. 15 залила вода мешканє прецлярки Чернецької. Прийшла там на ратунок поліция. Дальше залила вода улицї Вулецьку, Коперника і Лєнартовича. Проти трамваєвої ремізи вода сягала пів метра. При ул. Коперника мешканцї налитих водою сутерин виривали крати з вікон і так ратували ся. В міській елєктрівни залила вода пивниці. Шкоди великі, вода знищила за­соби трамваєвих білетів. На Глибокій улици во­да залила сутерини а навіть партерові мешканя. Люди виносили річи на улицю, щоби так їх ра­тувати. На ул. Японській зарисувала ся каме­ниця, яку саме будують. При ул. На Байках за­пав ся хідник. Ул. Казимирівська аж по площу Ґолуховського перемінила ся в ріку. При Горо­децькій і Янівській залиті сутерини, склепи по­нищені. При збізі улиць Стрийської, Обозової, Яблоновських і Пелчинської утворило ся з води озеро. Вода нанесла стільки намулу, що рівнав ся хідникови. В трамвай UL, що їхав ул. Копер­ника біля жандармериї вдарив грім, спалив усї проводи. Діти і жінки зімлїли.

Газета "Дїло", 18.07.1913
#вельтґешіхте